01
Tháng Hai 2021

Cắm trại vui nhộn

300.00.000đ / Người

LOCATION

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

TIME

Start: 12:00 sáng Tháng Hai 1, 2021

End: 11:05 sáng Tháng Ba 2, 2021

Google Map
15
Tháng Một 2021

Đi thuyền vui nhộn

150.000.000đ / Người

LOCATION

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

TIME

Start: 12:00 sáng Tháng Một 15, 2021

End: 11:05 sáng Tháng Hai 17, 2021

Google Map
14
Tháng Tư 2017

Cắm trại hát thi

150.000.000đ / Người

LOCATION

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

TIME

Start: 12:00 sáng Tháng Tư 14, 2017

End: 11:05 sáng Tháng Bảy 12, 2017

Google Map
Gọi ngay cho chúng tôi!